16 ตุลาคม 2018

ออร์แกนิค คืออะไร?

ออร์แกนิค คือ ผลผลิตจากการเกษตร ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตทางเกษตรที่ปลอดสารเคมีทุกชนิดที่จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระบวนการเลี้ยง การปลูก ต้องมีการดูแลอย่างพิถีพิถัน ก่อนที่จะเริ่มการปลูกก็จะต้องเตรียมหน้าดินด้วยวิธีธรรมชาติ เมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาปลูกต้องสะอาดปลอดภัย เรียกได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการต้องผ่านการดูแลอย่างพิถีพิถัน ตามหลักมาตรฐานสากล

สุขภาพ

เหตุผลหลักที่ทำไมต้องทาน ออร์แกนิค ก็ต้องตอบว่าต้องทานเพื่อสุขภาพของเราเองค่ะ ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของเรามีแต่แย่ลงไปทุกวัน จากการบริโภคสารเคมีในแต่ละวันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ หรือไม่รู้ว่าสารอาหารที่เราทานเข้าไปมันมีสารเคมีเจือปนอยู่ ท้ายที่สุดมนุษย์อย่างเราจึงกลับมาบริโภคสินค้าที่มาจากธรรมชาติ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของเราเองค่ะ

อายุยืน

การเปลี่ยนไปกินอาหารออร์แกนิคอาจทำให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรงและหุ่นดีขึ้น ผักผลไม้ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี มีสารอาหารสำคัญมากกว่า เช่น วิตามินซีผลลัพธ์คือ การกินอาหารออร์แกนิคอาจทำให้อายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น 25 วันสำหรับผู้ชาย และ17 วันสำหรับผู้หญิง

ข้อมูลจาก http://www2.thaihealth.or.th/

สวย

อาหารออร์แกนิค เป็นอาหารที่ไม่ผ่านยาฆ่าแมลงและปลอดสารพิษ เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าและวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่างๆ การเลือกอาหารที่ดีไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายภายใน แต่ยังทำให้ร่ายกายภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน เพราะ การเลือกกินอาหารที่ดี มีประโยชน์ กินผักและผลไม้ให้มาก ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผิวเราดูสุขภาพดี และสวยใสขึ้นค่ะ

ในประเทศไทยเรา นอกจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ออกฉลาก “Organic Thailand” ก็มีสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) องค์กรอิสระที่รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในฐานะหน่วยงานรับรองจากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือข่ายเกษตรทางเลือก องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค สื่อมวลชนและเครือข่ายร้านค้าสีเขียว ที่ทำงานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หลังจากนั้น มกท. ได้ริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 แล้วจึงเริ่มให้บริการตรวจรับรองในปีเดียวกัน ต่อมา มกท. ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 และจดทะเบียนเป็นบริษัท เอซีที ออร์แกนิค จำกัด เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

มกท. ได้รับการรับรองระบบงานและการยอมรับมาตรฐานและการตรวจรับรองทั้งจากองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

 1. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation Service (IOAS) ในปี พ.ศ. 2544
 2. ระบบงานเกษตรอินทรีย์ไทยจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548
 3. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองระบบสินค้า (ISO Gudie 65) จาก IOAS ในปี พ.ศ. 2548
 4. ระบบอินทรีย์แคนาดา (Canadian Organic Regime – COR) จาก Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
 5. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
 6. ขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์โดยรัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อหาได้มาตรฐานออร์แกนิค คือฉลากรับรองคุณภาพบนแพ็กเกจ

ฉลากที่คุ้นตาอย่าง JAS ของญี่ปุ่น ECOCERT ของฝรั่งเศส EU leaf ของสหภาพยุโรป และ USDA Organic ของอเมริกา ล้วนกำหนดว่าอาหารออร์แกนิค อย่างผัก ผลไม้ ไข่ นม ชีส ต้องมีกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอย่างน้อย 95% ของน้ำหนักสุทธิ

ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่มีวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งอย่าง ต้องมีฉลากวัตถุดิบออร์แกนิคเรียงจากมากไปน้อย โดยยกเว้นน้ำและเกลือ

ที่มา http://www.greennet.or.th/article/1094

The European biological certificate หรือ Euro Leaf

เป็นเครื่องหมายรับรองของสินค้าออร์แกนิคทุกชนิดที่ทำการเพาะปลูกและผลิตในประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรปเป็นเครื่องหมายที่มีความสำคัญที่สุดของสินค้าออร์แกนิคในยุโรปโดยสินค้าที่จะได้รับเครื่องหมายนี้จะต้องมีมาตรฐานฟาร์มออร์แกนิคตรงตามข้อบังคับของคณะกรรมาธิการยุโรป ที่ 834/2007 เรื่อง การผลิตสินค้าออร์แกนิคและการติดฉลากของสินค้าออร์แกนิค แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปที่2092/91 ( Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production andlabelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91) และปฏิบัติตามแนวทางของ IFOAM ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ส่วนการมอบเครื่องหมายนี้นั้นจะมอบให้กับสินค้าที่มีการผลิตอยู่ในยุโรป แต่ถ้าสินค้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรปต้องการเครื่องหมายนี้ก็สามารถขอได้ โดยเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากมาตรฐานที่ตั้งไว้สูงมาก ทั้งการควบคุม ความโปร่งใส และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ลักษณะของสินค้าที่จะผ่านเกณฑ์มีดังนี้

 • ต้องมีวัตถุดิบออร์แกนิคที่ใช้ในการผลิตสินค้าอย่างน้อย ร้อยละ 95
 • ต้องระบุแหล่งที่มาของสินค้าอย่างชัดเจน
 • ไม่มีการใช้สารเคมีฆ่าแมลง
 • ไม่มีการใช้ปุ๋ย
 • การผลิตสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ ต้องคำนึงถึงไปถึงคุณภาพและสุขภาพของสัตว์ระหว่างการเลี้ยงในฟาร์มด้วย

ที่มา : European Biologic Certificate (Stichting Voedingscentrum Nederland, 2017) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en

USDA Organic ย่อมาจาก U.S. Department of Agriculture เป็นตรารับรองอาหารและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน Organic Food หรือ อาหารอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ สำหรับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ ผักและผลไม้สด เครื่องดื่มที่ไม่ใช่นม ขนมปังและธัญพืช อาหารบรรจุหีบห่อ (อาหารแช่แข็งและอาหารแห้ง อาหารสำหรับทารก และขนมหวาด) ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้กำหนดมาตรฐานในการปิดฉลากสินค้า Organic Food ที่นำเข้า โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สินค้าที่จัดเป็น Organic Food ตามมาตรฐาน USDA ได้แก่ สินค้าที่ไม่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมหรือฆ่าเชื้อโรคโดยการฉายรังสี พืชที่ปลูกด้วยดินที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ เนื้อสัตว์และไข่ที่มาจากสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมนช่วยในการเติบโตและไม่ใช้ยา ปฏิชีวนะ ยกเว้นการให้อาหารเสริมประเภทวิตามินหรือแร่ธาตุ รวมทั้งต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยอาหารสัตว์ที่เป็น Organic เป็นต้น

ลักษณะของฉลาก จะมีคำว่า USDA Organic อยู่ภายในวงกลม

สินค้าที่สามารถขอปิดฉลาก แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 • สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic 100%
 • สินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

สำหรับสินค้าที่มีส่วนผสมเป็น Organic ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับการประทับตรา USDA Organic

ที่มา : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เมษายน 2547 https://www.usda.gov

ผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิคซีดส์ ของเรา เราได้รับการรับรองระบบการผลิตและการประกอบการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานระดับนานาชาติ: USDA, EU โดย Control Union Certifications: CU 848769
เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เราคัดเลือกเพื่อลูกค้าของเรา

ออร์แกนิคซีดส์ ได้การรับรองมาตราฐานออร์แกนิคตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ไปจนถึงทุกกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดตามมาตราฐานออร์แกนิคในระดับสากล ด้วยเหตุนี้ ออร์แกนิคซีดส์ จึงไม่เพียงแต่ปลอดสารเคมี และสารกันบูดเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ของเรายังบริสุทธิ์และเป็นธรรมชาติที่สุด จนกว่าผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิคซีดส์ จะถึงมือผู้บริโภค ลูกค้าทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและปลอดภัยอย่างยิ่ง เพราะว่าเราใส่ใจทุก ขั้นตอน!!!

ผลิตภัณฑ์จาก ORGANIC SEEDS ที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิคสากล

 • Chia เมล็ดเชีย ออร์แกนิค
 • Quinoa เมล็ดควินัว ออร์แกนิค
 • Tricolour Quinoa เมล็ดควินัว 3 สี ออร์แกนิค
 • Flax เมล็ดแฟล็กซ์ ออร์แกนิค
 • Cacao Powder ผงคาเคา ออร์แกนิค
 • Cacao Nibs คาเคานิบส์ ออร์แกนิค
 • Goji Berries โกจิเบอร์รี่ ออร์แกนิค
 • Acai Powder ผงอาซาอิ ออร์แกนิค
 • Maqui Powder ผงมาคี่ ออร์แกนิค
 • Kale Powder ผงเคล ออร์แกนิค
 • Spirulina Powder ผงสาหร่ายสไปรูลิน่า ออร์แกนิค
 • Monk Fruit Powder ผงหล่อฮั่งก้วย ออร์แกนิค
 • Buckwheat บัควีท ออร์แกนิค
 • Dehydrated Coconut มะพร้าวอบแห้ง ออร์แกนิค
 • Camu Camu Powder ผงคามูคามู ออร์แกนิค
 • Barley Grass Powder ผงใบอ่อนข้าวบาร์เลย์ ออร์แกนิค
 • Alfalfa Powder ผงอัลฟาลฟ่า ออร์แกนิค
 • Wheatgrass Powder ผงต้นอ่อนข้าวสาลี ออร์แกนิค
 • Spinach Powder ผงผักโขม ออร์แกนิค
 • Organic Greens mix ออร์แกนิค กรีนส์ มิกซ์
 • Organic Berries mix ออร์แกนิค เบอร์รี่ มิกซ์