เลมอน ฟาร์ม สาขา ชิดลม

  • Address :

    เดอะปอร์ติโก ชั้น 1
    ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  • Open hours :

    เปิดทุกวัน 9.30 น.-21.30 น.

  • Tel : 02-015-1159
  • Facebook : https://www.facebook.com/lemonfarmfan/
ขอเส้นทาง